אַנערערי סערטיפיקאַט

202023321702X- סערטיפיקאַט פון פּאַטענט פֿאַר נוצן מאָדעל

fce1cf97_page-0001 fce1cf97_page-0002

2020231639686 - סערטיפיקאַט פון פּאַטענט פֿאַר נוצן מאָדעל

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

2021202025511 - סערטיפיקאַט פון פּאַטענט פֿאַר נוצן מאָדעל

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

2020231645808 - סערטיפיקאַט פון פּאַטענט פֿאַר נוצן מאָדעל

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

2020231646389 - סערטיפיקאַט פון פּאַטענט פֿאַר נוצן מאָדעל

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

  • אַנערערי סערטיפיקאַט (1)
  • אַנערערי סערטיפיקאַט (1)
  • אַנערערי סערטיפיקאַט (2)